Morska turystyka wędkarska stanowi unikalną szansę rozwoju dla regionu południowego Bałtyku, nawet poza sezonem letnim. Jest to nowy, obiecujący trend turystyczny, który oferuje dywersyfikację istniejącej oferty turystycznej w obszarze nadmorskim. Trend ten może mieć duże znaczenie dla rozwoju regionalnego i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie na obszarach słabiej rozwiniętych. Jednakże aż do tej pory nadmorska turystyka wędkarska wydaje się być dziedziną niszową, niedocenioną i niewystarczająco rozwiniętą. Mimo iż stanowi ona szansę na lokalny rozwój gospodarczy w regionie południowego Bałtyku, obecnie w znacznym zakresie opiera się na realizacji nielicznych, lokalnych inicjatyw społecznych i komunikacji typu wędkarz-wędkarz.

Misją projektu CATCH jest promocja morskiego wędkarstwa turystycznego poprzez poprawę komunikacji i wymiany informacji, zastosowanie skutecznych narzędzi marketingu i rozwój ścisłej współpracy między biurami turystycznymi, urzędami gmin, stowarzyszeniami lokalnymi i innymi podmiotami wędkarskimi, a także zawodowymi rybakami.

Projekt CATCH ma za zadanie wzmocnić społeczności lokalne w obszarze usług dotyczących zrównoważonej turystyki wędkarskiej, zapewnić efektywne narzędzia działania dla dostawców turystyki oraz połączyć nową wiedzę z zakresu przybrzeżnej i morskiej turystyki wedkarskiej z innowacyjną platformą informacyjną. Niniejsza platforma dostarczy informacji niezbędnych do planowania, rezerwacji i przeprowadzania np. wycieczek wędkarskich zarówno dla turystów jak i mieszkańców regionu. Ponadto platforma będzie miała zasadnicze znaczenie dla wymiany wiedzy i najlepszych praktyk – wędkarskich i turystycznych – a także dla wspólnego opracowania wytycznych dotyczących zrównoważonej turystyki wędkarskiej dla pozostałych regionów przybrzeżnych.

Morska turystyka wędkarska stanowi unikalną szansę rozwoju, szczególnie w mniej rozwiniętych regionach przybrzeżnych południowego Bałtyku, nawet poza sezonem letnim. Obszar turystyki wędkarskiej wciąż stanowi niszę o niewykorzystanym potencjale, jednak obecnie w znacznym zakresie opiera się na realizacji nielicznych, lokalnych inicjatyw społecznych i komunikacji typu wędkarz-wędkarz. Aby to zmienić, niezbędna jest zaciśnienie współpracy transgranicznej oraz efektywna promocja wędkarstwa morskiego i jego potencjału gospodarczego.

W ramach projektu CATCH tworzone są regionalne sieci kontaktów.

Ma to na celu zwiększenie zaangażowania zainteresowanych stron w obszarze morskiej turystyki wędkarskiej, budowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi podmiotami reprezentującymi sektor turystyki i lokalnej gospodarki.

W związku z powyższym spodziewane są zauważalne efekty w postaci realizacji wspólnych inicjatyw oraz innego rodzaju, rozwijające się kooperacje lokalne.

Aby tak się stało, różne grupy docelowe zostaną zaznajomione i połączone. W grupach tych zainicjowana zostanie wspólna praca na szczeblu regionalnym, krajowym i transgranicznym (Litwa, Polska, Niemcy i Dania). Działanie to umożliwi wzrost świadomości na temat potencjału morskiej turystyki wędkarskiej oraz wykorzystanie istniejących możliwości rozwoju branży wędkarsko turystycznej w określonych obszarach geograficznych.

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami oraz partnerami projektu, działającymi w rożnych regionach południowego Bałtyku, pomogą wspólnie wypracować wytyczne dla pozostałych obszarów, miast i portów położonych na wybrzeżu. Zaowocuje to szybszym rozwojem zrównoważonej turystyki wędkarskiej i obszarów przybrzeżnych.

(More info – in English)

jakis link do kolejnej podstrony