Lystfisketurisme giver nogle unikke muligheder for at udvikle servicetilbud i den sydlige del af Østersøen selv udenfor den almene turistsæson. Her er tale om en ny turisme-trend, som kan være med til skabe et mere alsidigt kystturismeudbud med et lovende markedspotentiale til følge. Specielt i mindre udviklede kystregioner er der spændende udviklingsperspektiver i denne nye trend, herunder etablering af nye arbejdspladser og udvikling af regionen. Indtil videre er lystfiskerturismen i den sydlige del af Østersøen en underudviklet økonomisk ressource og et nichemarked, der i høj grad hviler på lokalt initiativ og mund-til-mund kommunikation.

CATCH-projektets målsætning er at promovere det rekreative lystfiskeri igennem informationsmateriale, målgruppe-orienteret markedsføring og et tæt samarbejde med turistbureauer, kommuner, fiskeklubber og professionelle sportsfiskere.

CATCH vil øge kystsamfundets evne til at etablere bæredygtigt lystfiskeri og levere forbedrede muligheder for turistudbydere samt kombinere al ny viden i en innovativ informations- og videns platform om kystfisketurisme.

Platformen giver de relevante informationer til turisterne og lokalbefolkningen, der er nødvendige for planlægning, booking og gennemførelse af en fisketur til disse unikke kystområder. Desuden er platformen vigtig for udveksling af viden og bedste praksis samt for fælles udvikling af retningslinjer for bæredygtigt lystfiskeri for andre interesserede kystkommuner.

Lystfiskerturisme giver nogle unikke muligheder for at udvikle servicetilbud i den sydlige del af Østersøen, specielt for mindre udviklede områder og samtidigt udenfor den almene turistsæson. Men indtil videre er lystfiskerturismen stadig et nichemarked, der i høj grad hviler på lokalt initiativ og mund-til-mund kommunikation. For at ændre dette er det nødvendigt at samarbejde på tværs af landegrænser og i fællesskab fremme kystfiskeri og dets økonomiske potentialer.

I CATCH-projektet udvikles regionale netværk baseret på casestudier for at øge interessenternes muligheder til at engagere sig i emnet og at udvikle og styrke snitflader til andre emner inden for regional udvikling, såsom andre brancher eller turistsektorer. Yderligere ideer og synergier kan derfor forventes at opstå.

Til formålet vil forskellige målgrupper blive opdelt i interessentgrupper. Interessentgrupperne, igangsat af partnerskabet, vil arbejde sammen på regionalt, nationalt og internationalt niveau (Litauen, Polen, Tyskland og Danmark) for at øge synligheden og bevidstheden af denne nye tendens og diskutere muligheder for etablering af nye bæredygtige lystfiskerområder.

Udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem forskellige interessentgrupper og eksisterende lystfiskerområder vil bidrage til at arbejde sammen om retningslinjerne for andre kystkommuner til at udvikle bæredygtigt lystfiskeri, der ligeledes øger kystudviklingen.

(More info – in English)